మలబార్ గోల్డ్ షోరూమ్ ప్రారంభించిన తమన్నా@ చందానగర్