వీడియో : సొట్టబుగ్గల ఓ సిన్నది లిరికల్ సాంగ్ (కేరాఫ్ కంచరపాలెం)