సర్వే

కార్పొరేట్ సంస్థలతో కలిసి ప్రభుత్వ రేషన్ షాపుల స్థానంలో "చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్" దీనిపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయం... క్లిక్ హియర్ https://business.facebook.com/ntvtelugu/posts/2141590582536283

కార్పొరేట్ సంస్థలతో కలిసి ప్రభుత్వ రేషన్ షాపుల స్థానంలో "చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్" దీనిపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయం... What do you think about #Govt. and #Corporate partnership in converting Fair...

కార్పొరేట్ సంస్థలతో కలిసి ప్రభుత్వ రేషన్ షాపుల స్థానంలో "చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్" దీనిపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయం... క్లిక్ హియర్ https://business.facebook.com/ntvtelugu/posts/2141590582536283

కార్పొరేట్ సంస్థలతో కలిసి ప్రభుత్వ రేషన్ షాపుల స్థానంలో "చంద్రన్న విలేజ్ మాల్స్" దీనిపై మీ అమూల్యమైన అభిప్రాయం... What do you think about #Govt. and #Corporate partnership in converting Fair...

ఇదీ ఎన్టీవీ సర్వేల ప్రామాణికత.. జనం మనసులో ఎవరున్నారో తెలుసుకోవడమే కాదు.. పార్టీలు తమ ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏమిటో తెలుసుకోడానికి, స్వీయ సమీక్ష చేసుకోడానికి ఈ సర్వేలు ఉపయోగపడతాయి. హైదరాబాద్‌ ప్రజల తీర్పే...