ట్యాగ్: Deputy Collector

డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా...

Kidarai Sandeep Kumar Takes Charge as Deputy Collector in CCLA

డిప్యూటీ కలెక్టర్‌గా...

Kidambi Srikanth takes charge as Deputy Collector in Gutur