ట్యాగ్: passes

గుజ్జర్లు, 4 ఇతర కులాలకు...

Amidst violent protests, Rajasthan assembly passes Bill to grant 5% quota to Gujjars,...

తాత్కాలిక బడ్జెట్ కు...

Lok Sabha passes 2019-20 Interim Budget, amid walk-out by

10% కోటాకు రాజ్యసభ ఓకే

Rajya Sabha passes Reservation Bill granting 10% quota for upper caste EWS