ట్యాగ్: surrendered

లొంగిపోయిన మావోయిస్టు...

Maoist central committee Member Sudhakar who surrendered to the Ranchi Police

లొంగిపోయిన సజ్జన్ కుమార్

1984SikhRiots: Former Congress leader SajjanKumar surrendered on Monday

పోలీసులకు చిక్కిన కిలాడీ...

Garika Easwaramma surrendered before police