ట్యాగ్: Yagna Shetty

మరో కొత్త ఫోటోను రిలీజ్...

Varma release Lakshmis ntr new photo with some puzzle

మళ్ళీ ఆమెనే తీసుకున్న...

Lakshmi Parvathi role reveal in Varma's Lakshmis NTR Biopic