Sanju making video: How Ranbir became Munna bhai ?