జైల్లో నాకు చికెన్‌ పెట్టడం లేదు... అబూ సలేం... పూర్తి వార్త కోసం ఇక్కడ క్లిక్‌ చేయండి..