కర్ణాటకలో మారుతున్న రాజకీయ సమీకరణాలు, యడ్యూరప్ప ఇంటి దగ్గర మారిన సీన్