సాంగ్ ప్రోమో: చెయ్యెత్తి జైకొట్టు (ఎన్టీఆర్ కథానాయకుడు)