బీజేపీ జేడీఎస్ మద్దతు కోరుతుందా ? లేక పార్టీలను చీలుస్తుందా ?