ట్యాగ్: 2019 general elections

మోడీకి ప్రత్యామ్నాయం రాహుల్!!!

46 per cent say Rahul Gandhi best alternative to Narendra Modi in 2019