ట్యాగ్: Deputy Collector

డిప్యూటీ కలెక్టర్ గా కిడారి సందీప్ ఛార్జ్

Kidarai Sandeep Kumar Takes Charge as Deputy Collector in CCLA