ట్యాగ్: five Parliamentary seats

ఐదు పార్లమెంట్‌ స్థానాలకు జనసేన కమిటీలు..

Jansana Committees for five Parliamentary seats in Telangana