ట్యాగ్: illegal weapons

ముంబై పోలీసులకు చిక్కిన హైదరాబాదీ

hyderabadi waheed khan arrest in mumbai in illegal weapons