ట్యాగ్: IPS

12 మంది ఐఏఎస్‌ల బదిలీ...

12 IAS officers transferred in AP Today

పట్టుదలంటే ఈమెదే..

From UP Village to Oxford to IPS: The Inspiring Story of a Farmer’s Iron-Willed...

సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి...

Senior IPS Officer Madhukar Died

ఓటర్ జాబితాలో ఐపీఎస్...

IPS Krishna Prasad name is missing in Voters List

విజయవాడలో దాండియా సందడి..

Dandiya in Vijayawada

ఏపీలో పలువురు ఐపీఎస్...

IPS Transfers In Amaravathi

రాజకీయాల్లోకి రాను.....

Sambasivarao denies political entry

122కి 119 మంది ఐపీఎస్‌లు...

119 of 122 IPS officers fail to clear police academy exam