ట్యాగ్: Natural disasters

వీడియో: వెనక్కి ఎగిరే...

Watch: MIT’s new Mini Cheetah robot can now do backflips

1,000కి పైగా ప్రాణాలు తీసిన...

Cyclone Idai flood catastrophe: Estimates of more than 1,000 dead as 'inland ocean'...

ప్రకృతి వైపరీత్యాలు...

Natural disasters are not in the hands of anyone says Kambhampati