ట్యాగ్: praja samkalpa yaatra

చంద్రబాబు ఓ విలన్..

YS Jagan, Rajahmandry, Public Meeting, praja samkalpa yaatra

పునాదుల గోడలను అంకితం చేస్తారా?

YS jagan speech in Rajamandri kotipalli Busstand