ట్యాగ్: Trade

మోడీతో ఫోన్ లో మాట్లాడిన ట్రంప్

Narendra Modi, Donald Trump discuss Afghanistan, trade deficit over phone

నష్టాలతో ప్రారంభమైన నిఫ్టి

Track today's share and stock market prices and invest

వ‌డ్డీ రేట్లు పెంచిన అమెరికా

Fed raises interest rate hiking 2% to 2.25%

11,550 పైన ముగిసిన నిఫ్టి

share market sensex jumps nifty trades