ట్యాగ్: used

ఆ పత్రాలు దొంగతనం కాలేదు

Rafale documents not stole, petitioners used photocopies: Attorney General Venugopal

పుల్వామా దాడిలో వాడిన కారు యజమాని కూడా జైషేలోనే

NIA identifies owner of car used in Pulwama attack, says he has joined Jaish

పుల్వామా దాడికి వాడిన కారు ఎర్ర మారుతి ఈకో

Pulwama attack probe: The car terrorist used was red Maruti Eeco, 2010-11 make

అది జైషె కమాండర్ ఫోటో కాదా? జాన్ బాన్ జోవీదా!!

Indian media is unbelievable, all used a morphed picture of terrorist .. And they...

ఏడాదిలో 5 రోజులు అడవిలో గడిపేవాడిని

‘I used to live in a jungle alone for 5 days every year’: PM Modi

వేలానికి మోడీకి వచ్చిన దేశవిదేశీ బహుమతులు

Gifts received by PM Narendra Modi to be auctioned, funds raised to be used for...

ఆ స్వామి నిధులు కేరళ వాడుకోవచ్చా...?

Lets SC decide if temple treasure can be used for flood relief