ట్యాగ్: vice-chairman

శ్వేత్ర పత్రాలపై ప్రతిపక్షానివి వక్రభాష్యాలు

AP Planing Commission Vice Chairman Fire on Opposition Parties

'నీతి ఆయోగ్‌ సమావేశాన్ని వాయిదా వేయిండి'

AP CM Chandrababu wrote a letter to NITI Aayog vice-chairman Rajiv Kumar