ఏపీలో కొత్తగా 190 మెడికల్ సీట్లు

ఏపీలో కొత్తగా 190 మెడికల్ సీట్లు

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ప్రభుత్వ వైద్య కళాశాలల్లో 190 సీట్లను పెంచాలని మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా నిర్ణయించింది. ఆర్ధికంగా వెనుకబడిన వర్గాలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం 10 శాతం రిజర్వేషన్ కల్పించిన నేపథ్యంలో రాష్ట్రానికి ఈ అదనపు సీట్లు రానున్నాయి. 200 సీట్లు ఉన్న కాలేజీలు ఆరు, 150 సీట్లు ఉన్న కాలేజీలు మూడు, 100 సీట్లు ఉన్న కాలేజీలు మూడు రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. కొత్తగా రానున్న సీట్లను సర్థుబాటు చేసేందుకు కాలేజీల్లో ఉన్న వసతులు, విద్యార్ధుల సంఖ్య, అవసరాలకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ నెల 15లోగా పంపాలని మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా కాలేజీలకు లేఖలు రాసింది.