అగ్ని 2 ప్రయోగం సక్సెస్.. చీకట్లో సైతం 

అగ్ని 2 ప్రయోగం సక్సెస్.. చీకట్లో సైతం 

ఇండియా మరో ప్రయోగాన్ని సక్సెస్ ఫుల్ గా నిర్వహించింది.  ఒడిశాలోని బాలాసోర్ నుంచి అగ్ని 2 క్షిపణి ప్రయోగాన్ని విజయవంతంగా ప్రయోగించింది.  అయితే, 2000 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ఉన్న లక్ష్యాలను అగ్ని 2 మిస్సైల్ విజయవంతముగా ఛేదించగలదు.  రాత్రి వేళల్లో సైతం విజయవంతంగా ఈ క్షిపణి లక్ష్యాలను ఛేదిస్తుందని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు.  ఇప్పటి వరకు ఉదయం సమయంలోనే ప్రయోగించే విధంగా అగ్ని క్షిపణులను శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేశారు.  కాగా, ఇప్పుడు రాత్రి వేళల్లో కూడా టార్గెట్ ను పర్ఫెక్ట్ గా ఛేదించే క్షిపణిని శాస్త్రవేత్తలు తయారు చేశారు.