చంద్రబాబు రాజీనామా

చంద్రబాబు రాజీనామా

ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి  నారా చంద్రబాబు నాయుడు  రాజీనామా చేశారు. తన మంత్రివర్గ రాజీనామాను ఆయన గవర్నర్ కార్యాలయానికి పంపారు. గవర్నర్  ఇ.ఎస్. ఎల్. నరసింహన్ రాజీనామా ఆమోదించి తదుపరి ఏర్పాట్లు చేసేవరకు కొనసాగవలసిందిగా చంద్రబాబును కోరారు.  చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి అందించిన సేవలకు ధన్యవాదాలు తెలిపిన గవర్నర్. మరికాస్సేపట్లో చంద్రబాబు మీడియాతో మాట్లాడనున్నారు.