లైవ్: కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా డయాగ్నోసిస్ హబ్ ప్రారంభం 

లైవ్: కేటీఆర్ చేతుల మీదుగా డయాగ్నోసిస్ హబ్ ప్రారంభం