డొక్కా సీతమ్మ స్పూర్తితో జనసేన ఆహార శిబిరాలు 

డొక్కా సీతమ్మ స్పూర్తితో జనసేన ఆహార శిబిరాలు 

భవన నిర్మాణ కార్మికులు గత కొంతకాలంగా పనులు దొరక్క నానా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.  కూలి చేస్తేనే కడుపు నింపుకునే అవకాశం ఉంటుంది.  ఆ కూలి దొరక్క భవన నిర్మాణ కూలీలు ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా 50 మంది వరకు మరణించారు.  కానీ, ప్రభుత్వం 7 కుటుంబాలకే నష్టపరిహారం ఇచ్చి చేతులు దులుపుకుందని జనసేన విమర్శించింది.  

ఆకలితో ఇబ్బందులు పడుతున్న భవన నిర్మాణ కార్మికులకు జనసేన పార్టీ డొక్కా సీతమ్మ స్పూర్తితో ఈంల 15, 16 వ తేదీల్లో డొక్కా సీతమ్మ ఆహార శిబిరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నది.  అడ్డా కూలీలా దగ్గరకు వెళ్లి ఆహారం అందజేయాలని నిర్ణయించింది.  జనసేన కార్యకర్తలు అడ్డా కూలీల దగ్గరికి వెళ్లి ఆహారం అందజేయాలని, అప్పటికైనా ప్రభుత్వం దిగివచ్చి, కనీసం అన్నం లేక ఇబ్బందులు పడుతున్న కూలీలకు ప్రభుత్వం ఆహరం అందిస్తుందేమో చూడాలి అన్నారు. ప్రభుత్వ క్యాంటీన్లు ద్వారా అందిస్తారో మరో విధంగానో... కార్మికులకు, వారి కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఆహారం అందించాలి. నెలల తరబడి పనులు లేకుండా చేసి పస్తులు పెట్టినందుకు కార్మికుల కుటుంబాలకు ఉచితంగా ఆహారం అందించాలి. ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసే శిబిరాలకు  ఏ రంగైనా వేసుకోండి.. ఏ పేరైన పెట్టుకోండి. కానీ కార్మికులకు ఉచితంగా ఆహారాన్ని అందించాలని పవన్ కళ్యాణ్ పేర్కొన్నారు.