అట్రాసిటీ కేసును రాజకీయంగా వాడుకుంటున్నారు : జేసీ

అట్రాసిటీ కేసును రాజకీయంగా వాడుకుంటున్నారు : జేసీ

రెండు సంవత్సరాలు తర్వాత ప్రభోధనంద ఆశ్రమం పై కేసును వాడుకుంటున్నారు. కులం పేరుతో సిఐని దూషించినట్లు తప్పుడు కేసు పెట్టారు...అతని కులం ఎదో తెలియదు అని జేసీ దివాకరరెడ్డి అన్నారు. ఎస్సి ఎస్టీఅట్రాసిటీ కేసు బ్రహ్మాస్త్రం గా మారింది. మా ఇంట్లోనే కులాంతర వివాహాలు చేసుకున్నాం... ఇంకా కులం ఎక్కడ వుంది. అట్రాసిటీ కేసును రాజకీయంగా వాడుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారిని ఎన్నికల సమయంలో కేసులు పెట్టి లోపల వేసేందుకు ఇలా చేస్తున్నారు. అట్రాసిటీ కేసును పరిష్కరించే వరకు ఈ నెల 4నుంచి తాడిపత్రి లో అమరణ దీక్ష చేస్తున్నాము. అమరావతి రాజధాని కోసం నిరసన చేస్తున్నారన్నది ప్రధాన మంత్రి కి తెలుసో తెలియదో. అమరావతి రైతులతో ప్రాథమిక చర్చలు కూడా జరపడం లేదు. శ్రీకాకుళం, వైజాగ్ మినహా అన్నీ ప్రాంతాల వారు అమరావతి రాజధాని కోసం ఆందోళన చేస్తున్నారు. అమరావతి రాజధాని కోసం ఆమరణ దీక్ష కు సిద్ధంగా వున్నా... ప్రధానమంత్రి కి బాధ్యత వుందా లేదా... ఈ రాష్ట్రం భారతదేశం లో వుందా లేదా అని జేసీ దివాకరరెడ్డి అన్నారు.