తల్లితో మోడీ.. (ఫొటోలు)

తల్లితో మోడీ.. (ఫొటోలు)

ఇవాళ ఓటు వేసే ముందు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గాంధీనగర్‌లోని నివాసంలో తన తల్లిని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా.. చీరను కానుకగా ఆమెకు చీరను బహుమతిగా ఇచ్చారు.