12 - నల్గొండ - ఎన్నికల ఫలితాలు

12 - నల్గొండ - ఎన్నికల ఫలితాలు
                 
నల్గొండ              
                 
                 
దేవరకొండ  96,118  57,301  000000  000000  000000  19,290  000000
                 
నాగార్జునసాగర్  83,350  75,509  000000  000000  000000  9,819  000000
                 
మిర్యాలగూడ 83,931  53,279  000000  000000  000000  000000  13,861
                 
హుజుర్‌నగర్  85,530  92,996  000000  000000  000000  000000  4,944
                 
కోదాడ    89,115  88,359  000000  000000  000000  000000  5,240
                 
సూర్యాపేట  68,655  62,689  39,241  000000  000000  000000  000000
                 
నల్గొండ    98,792  75,094  000000  000000  000000  000000  2,932
                 
                 
మొత్తం గెలిచిన స్థానాలు  6  1  000000  000000  000000  000000  000000