కౌంటింగ్ రోజున పవన్‌ ఉండేదెక్కడంటే.. 

కౌంటింగ్ రోజున పవన్‌ ఉండేదెక్కడంటే.. 

జనసేన పార్టీ అధ్యక్షుడు పవన్‌కల్యాణ్‌ ఇవాళ విజయవాడ విచ్చేస్తున్నారు. పార్టీ కార్యాలయంలో స్థానిక నేతలతో ఆయన ఇవాళ భేటీ అవుతారని తెలిసింది. ఈనెల 23వ తేదీ ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చేంత వరకు పవన్‌కల్యాణ్‌ విజయవాడలోనే ఉంటారు.