బ్రేకింగ్ : మీడియా ముందుకు వచ్చిన రాకేశ్వర్ సింగ్

బ్రేకింగ్ : మీడియా ముందుకు వచ్చిన రాకేశ్వర్ సింగ్

 కోబ్రా జవాన్ రాకేశ్వర్ మాన్హాస్ నక్సలైట్లను పట్టుకున్న 6 రోజుల తర్వాత విడుదల చేశారు.  పద్మశ్రీ ధర్మపాల్ సైని, గోండ్వానా సమాజ్ అధ్యక్షుడు తెలం బోరయ్య, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన ఇద్దరు సభ్యుల మధ్యప్రదేశ్ జట్టు సభ్యుడు సహా వందలాది మంది గ్రామస్తుల సమక్షంలో నక్సలైట్లు జవాన్లను విడుదల చేశారు.  విడుదల తర్వాత మధ్యవర్తిత్వం కోసం వెళ్ళిన బృందం, జవాన్‌తో బసగుడ పోలీస్ స్టేషన్ కు తిరిగి వచ్చింది.  జవాన్ విడుదల కోసం మధ్యవర్తిత్వం వహించిన ఇద్దరు సభ్యుల బృందంతో పాటు బస్తర్‌కు చెందిన 7 ఊర్ల జర్నలిస్టుల బృందం కూడా ఉంది.  నక్సలైట్ల పిలుపు మేరకు జవాన్లను విడుదల కోసం చర్చల బృందంతో సహా మొత్తం 11 మంది సభ్యులు  బస్తర్ ప్రాంతానికి వెళ్లారు.