15 - సికింద్రాబాద్ - ఎన్నికల ఫలితాలు

15 - సికింద్రాబాద్  - ఎన్నికల ఫలితాలు
                   
సికింద్రాబాద్                
                   
                   
ముషీరాబాద్  72,996  36086 30,812  000000  000000  000000  000000  000000
                   
అంబర్‌పేట్  61,558  000000  60,542  000000  4,261  000000  000000  000000
                   
ఖైరతాబాద్  63,019  33,505  34,623  000000  000000  000000  000000  000000
                   
జూబిలీహిల్స్  68979  52975  000000  000000  000000  000000  000000 18817
                   
సనత్ నగర్ 66464  000000  14247  35813  000000  000000  000000  000000
                   
నాంపల్లి    16994  48191  000000  000000  000000  57891  000000  000000
                   
సికింద్రాబాద్  79,309  36,839  11,781  000000  000000  000000  000000  000000
                   
                   
మొత్తం గెలిచిన స్థానాలు  6  000000  000000  000000  000000 1  000000  000000