భార్య భర్తల మధ్య ఆ గ్యాప్ వస్తే... ఏమౌతుందో తెలుసా?

భార్య భర్తల మధ్య ఆ గ్యాప్ వస్తే... ఏమౌతుందో తెలుసా?

భార్య భర్తల మధ్య అన్యోన్యత ఉంటేనే ఆ కాపురం చక్కగా ఉంటుంది.  అందంగా ఉంటుంది.  ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి కలహాలు లేకుండా చక్కగా నడుచుకోగలుగుతారు.  అలా కాకుండా ఇద్దరి మధ్య ఏదైనా చిన్న గ్యాప్ వస్తే, దాని వలన వచ్చే ఇబ్బందులు అన్నీఇన్నీ కాదు.  చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుంది. అన్ని విషయాల్లో కూడా ఇద్దరు ఇబ్బందులు పడాల్సి ఉంటుంది.  

ఇద్దరిలో ఎవరిపైన తప్పు చేశారని తెలిసిన తరువాత ఇద్దరి మధ్య గొడవలు ప్రారంభమయ్యి గ్యాప్ మొదలౌతుంది.  ఆ గ్యాప్ ను వీలైనంత త్వరగా సర్దుకుపోయి పూడ్చుకునే ప్రయత్నం చేయాలి తప్పించి, మరో విధంగా ఉండకూడదు.  కేవలం అభిప్రాయాలను పంచుకునే విషయంలో మాత్రమే కాదు...శృంగారం విషయంలో కూడా ఇది వర్తిస్తుంది.  అప్పుడే భార్యాభర్తల మధ్య బంధం బలపడుతుంది. ఇద్దరిలో ఎవరు తప్పు చేసినా దానిని భాగస్వామితో చెప్పి ఆ బంధాన్ని నిలబెట్టుకునే విధంగా చూసుకోవాలి.  అంతేకాదు, జీవితంలో ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతసమయం ఇంటికి, భాగస్వామికి కేటాయించినపుడు ఆ లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది.  జీవితం అందంగా ప్రశాంతంగా సాగుతుంది.