ట్యాగ్: 1381 Kgs gold

1,381 కిలోల బంగారం సీజ్‌..

1381 Kgs gold size in Tamil nadu