ట్యాగ్: 2017

లిమ్కా బుక్ ఆఫ్ రికార్డులో ప్యారడైజ్ బిర్యానీ

With 70,44,289 biryani servings in 2017, Paradise enters the Limca Book of Records

గత ఏడాది మోడీ పార్లమెంట్ లో ఉన్నది 24 గంటలే

Modi spent more time on 2017 Gujarat campaign than in Parliament last year: Derek...

68.5 మిలియన్ నిర్వాసితులు: ఐరాస

United Nations says 68.5 million people displaced in 2017