ట్యాగ్: Air Force

బాలాకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ కోడ్ నేమ్ ...?!

'Operation Bandar' was IAF's code name for Balakot airstrike

సీనియర్ అధికారి నన్ను రేప్ చేశాడు

Senator McSally, an Air Force veteran, says she was raped by a superior officer

కూలిన జాగ్వార్ ఫైటర్ 

Air Force's Jaguar Fighter Plane Crashes In UP, Pilot Ejects

సైనికుల సంఖ్యను సగానికి తగ్గించిన చైనా

China Reduces Army By Half, Significantly Boosts Sizes Of Navy, Air Force