ట్యాగ్: Air India flight

విజయవాడ విమానంపై పిడుగు పాటు...గాయాలు !

Air India's flight faced severe thunderstorm.

మెహుల్‌, జతిన్‌ల కోసం విమానం

Long-range Air India flight with ED, CBI officials may head for West Indies to bring...

బాంబు బెదిరింపుతో జోధ్ పూర్ విమానాశ్రయం మూసివేత

Jodhpur airport briefly placed on lockdown after bomb scare on Air India flight