ట్యాగ్: alerted

సెలవుల నేపథ్యంలో అప్రమత్తమైన టీటీడీ

మామూలుగా రెండు మూడు రోజులు వరుసగా సెలవు వస్తేనే తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం భక్తులతో...