ట్యాగ్: America

మోదీకి ట్రంప్‌ అభినందనలు

Donald Trump Congratulations to Prime Minister Narendra Modi