ట్యాగ్: AP state

రాష్ట్రానికి మోడీ చాలా చేశారు: కన్నా

PM Modi has done well for the AP, Kanna Lakshminarayana

రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జనసేన బహిరంగ సభలు

Janasena Party public meetings across the AP state