ట్యాగ్: basavatarakam indo american cancer hospital

బసవతారకం క్యాన్సర్‌ ఆస్పత్రికి శంకుస్థాపన

foundation stone for basavatarakam cancer hospital in Amaravati

ఏ పని చేయాలన్నా నాన్నగారే ఆదర్శం...

Balakrishna at basavatarakam indo american cancer hospital 18th Anniversary

క్యాన్సర్ విషయంలో ఇంకా ఎంతో చేయాలి...

MP Kavitha at basavatarakam indo american cancer hospital 18th Anniversary

ఎంతో మందికి ఈ ఆస్పత్రి పునర్జన్మనిచ్చింది...

Shriya at basavatarakam indo american cancer hospital 18th Anniversary