ట్యాగ్: batukamma

బతుకమ్మ చీరల పంపిణీలో తోపులాట

High Tention At Batukamma Sariee Distribution 

ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీలో "బతుకమ్మ, బోనాలు"

Batukamma and Bonalu got space oxford dictionary. This is connection with Telangana...

స్కాం బయటపడుతుందనే చీరలు పంచలేదు 

Sanjay Comments On Batukamma Sarees

బతుకమ్మ చీరలు సిరిసిల్లలో నేయలేదా ?

Congress Senior Leader Shabbir Ali On Batukamma Sarees

బతుకమ్మ వేడుకను గూగుల్ గూడుల్ గా ఇవ్వండి

google doodle for batukamma celebrations

అక్టోబర్ 12 నుంచి బతుకమ్మ చీరల పంపిణి

batukamma sarees from october12 th

9 నుంచి బతుకమ్మ ఉత్సవాలు

batukamma celebrations start from october9