ట్యాగ్: Big Boss 12

65వ ఏట జోడీ కట్టిన జలోటా

Anup Jalota creates curiosity at 65 by staying with Jasleen Mathuru