ట్యాగ్: BMT Unit

బిఎంటి విభాగాన్ని ప్రారంభించిన కేటీఆర్

KTR Inaugurates BMT Unit In Basavatarakam Indo American Hospital