ట్యాగ్: boat stuck at 68th gate of prakasam barrage

ఎట్టకేలకు  బోటు తొలగించారు !

NDRF Successfully Removed Boat from Prakasam Barrage gate