ట్యాగ్: boat stuck at prakasam barrage gate

ఎట్టకేలకు  బోటు తొలగించారు !

NDRF Successfully Removed Boat from Prakasam Barrage gate