ట్యాగ్: bomb scare

బాంబు బెదిరింపుతో జోధ్ పూర్ విమానాశ్రయం మూసివేత

Jodhpur airport briefly placed on lockdown after bomb scare on Air India flight