ట్యాగ్: bombings

శ్రీలంక ప్రభుత్వం సంచలన నిర్ణయం..

Sri Lanka bans all types of face covers including burqa 

ఉగ్రముప్పు.. దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో అలర్ట్.. 

IB Warned About Terror Attacks in 8 States in Wake of Sri Lanka Bombings

క్రైస్ట్ చర్చ్ దాడులకు ప్రతీకారంగానే పేలుళ్లు

Sri Lanka bombings were response to Christchurch shooting, says defence minister