ట్యాగ్: Brazil

రోడ్డుపైకి వచ్చిన భారీ ఆనకొండ

A huge Green Anaconda attempts to cross a busy road in Brazil

బ్రెజిల్ లో డ్యాం కూలి 40 మంది మృతి

Brumadinho dam collapse: Hope fades for hundreds missing in Brazil

ఫిఫా: నేటి నుంచి క్వార్టర్స్‌ సమరం

2018 FIFA World Cup: Quarterfinals b/w Uruguay vs France, Brazil vs Belgium